HemExcelDatabaserKunder

Excel är ett mycket stort och kraftfullt program som trots sin enkelhet erbjuder stora möjligheter. Genom att kombinera ett avancerat programmeringsspråk som VBA (Visual Basic for Applications) med Excel kan vi snabbt och kostnadseffektivt utveckla specialanpassade Excelapplikationer för ert företag.

En mycket viktig del är möjligheten att koppla Excel till olika databaser vilket gör det möjligt för SeekWell att bygga vidare på redan befintliga system och därigenom skapa en effektiv helhetslösning. Detta är ett enkelt och effektivt sätt att till en låg kostnad utnyttja de program som företaget redan har. Excel utgör ofta en både snabbare och billigare lösning än att utveckla andra programspråk. Vi erbjuder er ökade möjligheter genom att utveckla och underhålla specialanpassade system i Excel.